• Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
  طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

مرکز تحقیق و توسعه طوس آب

تحقيق و توسعه به مجموعه اي از فعاليت هاي سازمان يافته در يک شرکت اطلاق مي شود که منجر به ارائه توليدات و خدمات بهتر مي گردد. نتيجه اين فعاليت ها بايد الزاماً به بهبود، نوآوري و توسعه انواع خدمات منتهي شود. آنچه که در مراکز تحقيق و توسعه مي گذرد، تحقيق به معني واقعي کلمه است و به عبارت ديگر دستاورد فعاليت هاي مرکز تحقيق و توسعه، دستيابي به دانش نوين براي ارائه خدمات بهتر به مشتري خواهد بود. اگر فرض کنيم تحقيق در يک موضوع شامل:
1- بررسي رفتاري تحول
2- رابطه سازي ميان عوامل تشکيل دهنده تحول
3- بررسي مطالعاتی تحول
بخش هاي 1 و 2، تحقيقات پايه بشمار مي آيند و نياز به کار جمع گسترده اي از محققين دارند و ضرورتا تبادل اطلاعات ميان متخصصين در سمينارها، کنفرانس ها و نشريات علمي در يک دوره زماني طولاني، از تبعات آن مي باشد و عموماً پرهزينه و زمان بر هستند. در يک کلام اين دو بخش در چارچوب تحقيقات دانشگاهي و با حمايت هاي دولتي قابل انجام خواهند بود. بخش 3 که متشکل از گردآوري موضوع و مطالعه برپايه گزارشات است، در محدوده فعاليت هاي مراکز تحقيق و توسعه و گروه هاي پژوهشي در شرکت هاي توليدي و خدماتي قرار مي گيرند و مي توانند در پيوند با مراکز توليد و خدمات به انجام برسند. در شرکت مهندسي مشاور طوس آب، تلاش شده است که "مرکز تحقيق و توسعه" و "گروه پژوهشي شوربوم آمايش" متفقاً بخش هاي مطالعاتي مورد نياز طوس آب را به انجام برسانند. يعني در خدمات گذشته طوس آب تحقيق کنند و شکل به روز شده از آنها را براي انجام خدمات آينده پيشنهاد دهند. يا زمينه هاي فراهم شده براي خدمات جديد را تشخيص و پروژه هاي آينده شرکت را تعريف کنند. به هرحال فراموش نکنيم، اگر بخواهيم هر سه بخش تحقيقاتي فوق را به انجام برسانيم، نياز به وجود يک پژوهشکده خواهيم داشت که سرفصل هاي مطالعاتي را تشخيص دهد و با کار مشترک با دانشگاه و تقسيم کار متوازن به آن بپردازد و مباحث مورد نياز خود را به فرآيند تحقيقاتي در دانشگاه تبديل کند. دانشجويان تحصيلات تکميلي و اساتيد مشتاق به مشارکت در پروژه هاي ملي و کاربردي و حمايت مالي دولت از دانشگاه ها از يکسو، و راهگشائي پژوهشکده طوس آب و نظارت بر پروژه هاي مرتبط با نيازهاي ملي از سوي ديگر، مي تواند اين پروژه ها را در خدمت مردم و راهنماي مهندسين مشاور قرار دهد. تاکنون گام هاي مناسبي در جهت ايجاد پژوهشکده طوس آب برداشته شده است تا از اين طريق دستاوردهاي بيش از سي ساله شرکت طوس آب در خدمت دانش مهندسي کشور قرار گيرد و متعاقبا دانش پژوهان نيز براي خدمت به نيازهاي مهندسي کشور پرورش يابند. به يقين؛ در اين راستا همکاري و پشتيباني همکاران با تجربه و فرهيخته طوس آب، دستمايه پژوهشکده نوپاي طوس آب خواهد بود.
محسن کهرم
مدير دفتر تحقيق توسعه