s
 • Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

پروژه های انجام شده-فاضلاب و محیط زیست
راهــنمای وضعیت پـــروژه ها

 • A : پروژه های در دست انجام
 • B : پروژه های انجام شده
 • C : پروژه های آتی
ردیف نام پروژه حوزه فعالیت مکان وضعیت پروژه
1 تصفیه خانه شهر مرو(ترکمنستان) فاضلاب و محیط زیست B
2 طرح شبكه جمع آوري و تصفيه فاضلاب شهر بجنورد فاضلاب و محیط زیست استان خراسان شمالي– شهر بجنورد B
3 توسعه و تكميل تصفيه خانه فاضلاب شهر بجنورد فاضلاب و محیط زیست استان خراسان شمالي– شهر بجنورد B
4 تصفيه خانه فاضلاب شهر كاشان فاضلاب و محیط زیست استان اصفهان- شهر كاشان B
5 طرح جمع آوري و تصفيه فاضلاب شهر تربت جام فاضلاب و محیط زیست استان خراسان رضوي- شهر تربت جام B
6 طرح تصفيه خانه فاضلاب شهر نيشابور فاضلاب و محیط زیست جنوب غربي نيشابور B
7 طرح جمع آوري و دفع فاضلاب شهر تنكابن فاضلاب و محیط زیست استان مازندران- شهر تنكابن B
8 طرح مدول اول تصفيه خانه فاضلاب شهر سبزوار فاضلاب و محیط زیست استان خراسان رضوي- شهر سبزوار B
9 شبكه جمع آوري و خطوط انتقال فاضلاب شهر مشهد فاضلاب و محیط زیست استان خراسان رضوي- شهر مشهد B
10 طرح متعادل سازي جريان فاضلاب شهرك صنعتي طوس مشهد فاضلاب و محیط زیست شهرك صنعتي طوس مشهد- حدفاصل جاده سنتو و جاده حسن آباد B
11 طرح جمع آوري و تصفيه فاضلاب 27 روستاي خراسان فاضلاب و محیط زیست 27 روستا در كل استان خراسان (شمالي، رضوي، جنوبي) B
12 طرح جمع آوري و تصفيه 10 روستاي استانهاي سمنان و يزد فاضلاب و محیط زیست روستاها طرود، ابر، فولاد محله و كلاته رودبار در استان سمنان، آسفيج و زيركوئيه، فراغه و صادق آباد، هفتادر و خوانسار در استان يزد B
13 مطالعات توجيه فني، اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي طرح جمع آوري و تصفيه فاضلاب شهر نطنز فاضلاب و محیط زیست استان اصفهان – شهرنطنز B
14 طرح جمع آوري و دفع آبهاي سطحي شهر مشهد فاضلاب و محیط زیست سطح شهر مشهد و محدوده اطراف آن B
15 طرح شناسايی و تهيه شناسنامه کانال های آبهای سطحی شهر مشهد فاضلاب و محیط زیست 12 منطقه شهرداری مشهد B
16 حفاظـت كيفي منـابع آب دشتهـاي خراسـان شمالـي فاضلاب و محیط زیست 11 دشت استان خراسان شمالي B
17 طرح تونل مشترك تاسيسات اطراف حرم مطهر امام رضا (ع) فاضلاب و محیط زیست استان خراسان رضوي- شهر مشهد B
18 نمونه برداري و انجام آزمايشات محيط زيستي نيروگاه دوم سد دز فاضلاب و محیط زیست استان خوزستان، 23 كيلومتري شمال شرقي شهرستان انديمشك، درياچه سد دز B
19 مطالعات اجمالي محيط زيستي نيروگاه هاي تلمبه ذخيره اي محدوده برق منطقه اي خراسان (محدوده استانهاي خراسان شمالي و رضوي فاضلاب و محیط زیست استان هاي خراسان شمالي و رضوي B
20 ارزيابـي توان محـيط زيستي دشتـهاي بيرجند، سربيشه و مختاران فاضلاب و محیط زیست دشت هاي بيرجند، سربيشه و مختاران به وسعت 7429 كيلومتر مربع B