• Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

آزمايشات ژئوتکنيک تاسيسات پمپاژ آب از رودخانه آمودريا به منطقه اندخوی افغانستان

آزمايشات ژئوتکنيک تاسيسات پمپاژ آب از رودخانه آمودريا به منطقه اندخوی افغانستان

نام پروژه: آزمايشات ژئوتکنيک تاسيسات پمپاژ آب از رودخانه آمودريا به منطقه اندخوی افغانستان

وضعیت: پروژه های در دست انجام

حوزه فعالیت: سد و منابع آب

تاریخ شروع:

تاریخ اتمام:

مکان انجام: شمال کشور جمهوری اسلامی افغانستان

کارفرما: وزارت آب و انرژی افغانستان

توضیحات پروژه:

هدف طرح: تامين آب شهر های اندخوی، غرقان، قره قول و چهارباغ
نوع عمليات: حفاری، گمانه زنی در طول خط انتقال و محل مخازن و انجام آزمايشات صحرايی و آزمايشگاهی، تعيين ظرفيت باربری، انجام مطالعات ژئوتکنيک مربوطه و كنترل عمليات خاكي و بتني
مشخصات کلی طرح:
            -  حدود يکصد و بيست کيلومتر خط انتقال
            -  دو ايستگاه پمپاژ و دو مخزن پانصد متر مكعبي زميني در طول خط
            -  يک مخزن دوازده هزار متر مکعبی زميني جهت تامين آب چهار شهر مذکور
            -  چهار مخزن هوايی، براي هر شهر يك مخزن 
مدت زمان انجام پروژه: دو سال