• Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
  طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

مطالعات مرحله اول نیروگاه تلمبه ذخیره ای بینالود

مطالعات مرحله اول نیروگاه تلمبه ذخیره ای بینالود

نام پروژه: مطالعات مرحله اول نیروگاه تلمبه ذخیره ای بینالود

وضعیت: پروژه های در دست انجام

حوزه فعالیت: سد و منابع آب

تاریخ شروع:

تاریخ اتمام:

مکان انجام: خراسان رضوی - نیشابور

کارفرما: شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران

توضیحات پروژه:

نوع خدمات : مطالعات مرحله اول
هدف اجراي طرح: تنظيم فركانس شبكه برق سراسري
ظرفيت پیش بینی كل قابل استحصال: Mw 400
حجم مخزن پائین : MCM 28
آورد سالیانه : MCM 35
حجم مخزن بالا : MCM 3
اختلاف ارتفاع دو مخزن: m 500
ساختL/H ا :  1/4 M
طول مسیر آب بر:  m 2055
هزینه پیش بینی کل طرح : 4844 میلیارد ریال (1390)
شاخص اقتصادی :  B-C  988
سال شروع: 1392
وضعيت پروژه: در حال انجام مطالعات