انتقال آب از سد شيرين دره به شهر بجنورد

انتقال آب از سد شيرين دره به شهر بجنورد

نام پروژه: انتقال آب از سد شيرين دره به شهر بجنورد

وضعیت: پروژه های انجام شده

حوزه فعالیت: تأمین و انتقال آب

تاریخ شروع:

تاریخ اتمام:

مکان انجام: سد شيرين دره بجنورد

کارفرما: شركت آب منطقه اي خراسان شمالی

توضیحات پروژه:

نوع خدمات :مطالعات و نظارت بر اجرا
هدف اجراي طرح: انتقال  22/5m.c.m/year آب در سال جهت شرب از محل سد شيرين دره به بجنورد
منبع تامين آب: مخزن سد شيرين دره
قطر لوله: 1000 میلیمتر فولادی، 900m  فايبر گلاس، 700 فولادی و 700 فايبر گلاس
دبي انتقالي: 1000lit/sec  
مورد مصرف: تامين بخشي از نياز آبی شهر بجنورد
جنس لوله: فولادي با گريدهاي 37–STو ST-52 و فایبر گلاس
پوشش داخلي لوله:  اپوكسي (در قسمت لوله فولادی)
پوشش خارجي لوله: پلي اتيلن سه لايه (در قسمت لوله فولادی)
نحوه انتقال: پمپاژ و ثقلي
ارتفاع پمپاژ:700m
تعداد ايستگاههاي پمپاژ: 4 ايستگاه
حجم مخازن مکش هر ايستگاه : 3000 متر مکعب
تعداد كل پمپها: 4+28 دستگاه
توان برق مصرفي: 70مگاوات
وضعيت پروژه: در حال بهره برداری