• طرح سد مخزني بيدواز اسفراين
  طرح سد مخزني بيدواز اسفراين
 • طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
  طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)

تصفیه خانه فاضلاب شهر کاشان

تصفیه خانه فاضلاب شهر کاشان

نام پروژه: تصفیه خانه فاضلاب شهر کاشان

وضعیت: پروژه های در دست انجام

حوزه فعالیت: تصفیه خانه فاضلاب

تاریخ شروع:

تاریخ اتمام:

مکان انجام: استان اصفهان- شهر کاشان

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب کاشان

توضیحات پروژه:

نوع خدمات: امکان یابی و طراحی و نظارت بر اجرا

دوره طرح: ابتدا1380،انتها 1400

جمعیت: ابتدا 222200نفر،انتها 419400نفر

مشخصات تصفیه خانه فاضلاب

نوع فرآیند: لجن فعال-هوادهی گسترده قابل ارتقاء به هوادهی متعارف

ظرفیت طرح: سال انتهای دوره طرح(سال 1395) 200000نفر (40000m3/s)

مدولاسیون: 4 خط جریان هریک به ظرفیت 100000 نفر(20000m3/s)

اجزاء طرح: تأسیسات بالابر (Lift station) در محل تصفیه خانه، سیستم آشغالگیری قبل و بعد از ایستگاه بالابر،دانه گیری به کمک هوادهی،استخرهای ته نشینی اولیه(طرح توسعه)،انتخابگر بیولوژیکی(سلکتور)،استخرهای بیولوژیکی،استخرهای ته نشینی ثانویه،تأسیسات گندزدایی،تجهیزات کنترل و ابزار دقیق بمنظور افزایش سطحی کیفی بهره برداری از تصفیه خانه.