سختی گیری با استفاده از راکتور دانه ای بستر سیال در حذف كروم و منيزيم از آب شهر بيرجند- سومین همایش ملی آب و فاضلاب- تهران -سال 1388

سختی گیری با استفاده از راکتور دانه ای بستر سیال در حذف كروم و منيزيم از آب شهر بيرجند- سومین همایش ملی آب و فاضلاب- تهران
  • ارائه دهنده:علی فرهمند، نصير گيفاني، محسن فريور
  • سال:1388/01/01
  • دانلود مقاله