• طرح سد مخزني بيدواز اسفراين
  طرح سد مخزني بيدواز اسفراين
 • طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
  طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)

آموزش در حوزه HSE

آموزش در حوزه HSE
1 مهر 1401

امروزه ارتباط مستقیم بهبود شرایط ایمنی کارگاه با کاهش هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم ناشی از بروز حوادث شغلی به اثبات رسیده است و ارتقای بهره‌وری با ترویج فرهنگ ایمنی در محیط کار، بسیار مورد توجه کارفرمایان هوشمند قرار گرفته است.‌ پژوهش‌های انجام‌شده از سوی مراجع معتبر بین‌المللی نشان می‌دهد هر واحد سرمایه‌گذاری در بخش آموزش ایمنی، می‌تواند تا پنج برابر برگشت سرمایه در پی داشته باشد، اقداماتی مانند برنامه‌ریزی برای ارائه آموزش‌های ایمنی با توجه به شرایط کار و مخاطرات موجود به کارگران، نحوه استفاده از وسایل و تجهیزات حفاظت فردی و نظارت بر عملکرد آنها در این زمینه، آشنایی با قوانین و مقررات ایمنی و آیین‌نامه‌های حفاظت فنی و لزوم التزام به این قوانین در ارتقای سطح ایمنی کارگاه بسیار حائز اهمیت است.در همین راستا شركت مهندسى مشاور طوس آب با استفاده از توان داخلى بسترهاى پيش بينى شده و جهت آشنايى هرچه بيشتر پرسنل با فرهنگ ایمنی اقدام به برگزارى دوره‌هاى ايمنى عمومى و بهداشت حرفه‌اى برای پرسنل خدماتی شرکت نمود، این دوره آموزشى با حضور 18 نفر از پرسنل خدمات به صورت حضوری و به مدت سه ساعت با رعايت کامل پروتکل‌هاى بهداشتى زیر نظر واحد HSE شرکت در سالن اجتماعات دفتر مركزى مشهد برگزار گرديد. اميد است اين هميارى و همكارى در برگزارى دوره‌های آتى تداوم يابد.
انجام معاینات شغلی ادواری پرسنل
منابع انساني مهمترين دارايي يك سازمان قلمداد مي شوند و معاینات شغلی و طب کار از اساسی ترین برنامه‌های پیشگیری از بیماری‌ها و حفظ اين سرمايه ارزشمند سازماني است. انجام معاينات دوره‌اى به عنوان يك اصل قانونى در ماده92 قانون كار و ماده 88 قانون تأمين اجتماعى ذكر شده و كارفرمايان موظف به فراهم نمودن تمهيدات لازم براى انجام اين معاينات در كارگران می باشند. معاينات دوره‌اى ماهيتاً معاينات غربالگرى بوده و هر سال یک بار انجام می‌شود.
از این رو با برنامه‌ریزی‌های انجام شده توسط واحد HSE و همکاری امور منابع انسانی شرکت با انجام معاینات دوره‌ای پرسنل دفتر مرکزی مشهد زیر نظر مرکز معتمد طب کار در مهر ماه 1401 ، وضعیت سلامت حدود 400 نفر از پرسنل شاغل در شرکت و پروژه‌ها مورد پایش قرار گرفت. شایان ذکر است انجام معاینات شغلی پرسنل شرکت در پروژه‌ها نیز با برنامه‌ریزی واحد HSE و همکاری امور منابع انسانی و امور مالی بر اساس اولویت بندی از پیش تعیین شده در حال انجام می باشد.