• Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

احداث آب شیرین کن در منطقه آزاد چابهار

احداث آب شیرین کن در منطقه آزاد چابهار
5 تیر 1400

در راستای عملیاتی نمودن طرح احداث آب شیرین‌کن به ظرفیت 1000 مترمکعب و قابل توسعه تا 5000 مترمکعب در روز واقع در منطقه آزاد چابهار و پیرو برگزاری جلسات فنی و قراردادی ، در مورخه 05/04/1400 جلسه کارگاهی با حضور کلیه ارکان پروژه مذکور، کارفرما شرکت تکاپوی آب و برق شرق (تابش)، مشاور و دستگاه نظارت پروژه (شرکت مهندسی مشاور طوس آب) و پیمانکار (مشارکت شرکت‌های توازن فراب و ساختمان و نصب فراب) در محل احداث آب شیرین کن (RO) در سایت پروژه، مجاور ساحل (محدوده اراضی روستای رمین چابهار) برگزار گردید.
با رویکرد فراهم‌سازی شرایط انجام کار شامل پیاده نمودن جانمایی سایت 2 هکتاری احداث آب شیرین‌کن و نقشه برداری مشترک توسط پیمانکار و مشاور، تسطیح محدوده و آماده‌سازی محل تجهیز کارگاه و فراهم نمودن تمهیدات فنس کشی سایت و امکان سفارش گذاری سوله نصب تأسیسات آب شیرین کن برنامه‌ریزی اجرایی صورت گرفت. شایان ذکر است تیم پروژه شرکت مهندسی مشاور طوس آب در راهبری و نظارت کارگاهی و عالیه پروژه مذکور شامل مدیر طرح، مدیر فنی و مدیر اجرایی می‌باشد که به ترتیب عبارتند از، آقایان دکتر مروج الشریعه، دکتر علوی مقدم و مهندس محرابیان.