• Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

افتتــاح مخــزن 60 هزار متـرمکعبی پهنه A مشهـد

افتتــاح مخــزن 60 هزار متـرمکعبی پهنه A مشهـد
23 مرداد 1397

خدمات نظارت بر احداث مخزن 60 هزار متر مکعبی جهت تامین آب شرب پهنه ی A در شهر مشهد مقدس در مدت 30 ماه توسط این مشاور انجام گردید و در شهریور ماه 1396 به پایان رسید . 
موقعیت پروژه در محدوده تاسیسات شرکت آب و فاضلاب مشهد مخازن پهنه A در حاشیه بلوار شهید کلانتری روبروی ترمینال مسافربری مشهد است. 
حدود کارها (عملیات اجرائی) :
    - اجرای مخزن  60 هزار متر مکعبی ذخیر آب شرب  به همراه لوله گذاری و ساخت حوضچه شیر آلات
    - نصب مکانیکال، شیر آلات ، اتصالات مورد نیاز و در نهایت تست، شستشو و ضد عفونی مخزن
    - ساخت ساختمان نگهبانی
    - محوطه سازی و اجرای خیابان کشی داخل محوطه مخزن