• Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
  طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

بهره برداری از طرح پا یلـوت سیستم تصفیه آب شهر ریـوش شهرستان کاشمـر توسط شـرکت ItN

بهره برداری از طرح پا یلـوت سیستم تصفیه آب شهر ریـوش شهرستان کاشمـر توسط شـرکت ItN
5 شهریور 1397

براساس موافقتنامه شرکت مهندسی مشاور طوس آب با شرکت سافبن (چین)، برای نخستین بار در کشور سیستم پایلوت به منظور حذف فلزات سنگین از آب چاه های شرب شهر ریوش شهرستان کاشمر، براساس تکنولوژی شرکت ItN آلمان (زیر مجموعه شرکت سافبن) از تاریخ 22 اردیبهشت ماه لغایت 27 اردیبهشت ماه تحت کنترل و نظارت شرکت مهندسی مشاور طوس آب، در این شهر به صورت آزمایشی نصب و بهره برداری شد. 
هدف اصلی از این کار بررسی عملکرد این سیستم جهت حذف آرسنیک تا حد استاندارد ملی ایران برای آب شرب بود که براساس نتایج کیفی آب خروجی حذف بیش از 95 درصدی آرسنیک با استفاده از این روش حاصل گردید. نتایج این طرح در ادامه کار پایه و اساس طرح کلی تصفیه خانه آب شهر ریوش قرار خواهد گرفت.