• Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

حضور در همایش بین المللی مهندسی فدراسیون مشاوران کشور های اسلامی

حضور در همایش بین المللی مهندسی فدراسیون مشاوران کشور های اسلامی
10 آذر 1398

همایش بین المللی مهندسی فدراسیون مشاوران کشورهای اسلامی با موضوع «مدیریت آب شهری» و «حمل و نقل» با زمینه «فجایع بشری» در آخر ماه نوامبر 2019 در استانبول برگزار شد. در این همایش، پنلی با موضوع «فجایع بشری در رویه‌های قراردادی در پروژه‌های صنعت آب تحت تأمین مالی بانک‌های توسعه‌ای چند جانبه که منجر به شکست پروژه می‌گردد» توسط سرپرست بخش قراردادهای خارجی و مشارکت عمومی ـ خصوصی شرکت مهندسی مشاور طوس آب سرکار خانم نرجس شریفیان عطار ارائه گردید.
در پنل مذکور فجایع بشری ناشی از فعالیت‌های غیر عمدی مانند کمبود دانش، ناآگاهی، چشم پوشی‌های بی‌جا و... در روند تدارک قراردادهای دارای وام از بانک‌های توسعه چند جانبه مورد بررسی قرار گرفت که چگونه دوگانگی بین مبنای تهیه قوانین قراردادی و اعمال این قوانین باعث بروز مشکلات مختلف در پروژه‌ها شده است. این امر بر مدیریت و کارآیی استفاده از وام‌ها تأثیر منفی گذاشته و نتایج مورد انتظاراز پروژه ها حاصل نشده و یا ناتمام ماند. حال آنکه حتی درصورت از بین رفتن یا استفاده نادرست از وام‌ بانک‌های توسعه‌ای چند جانبه، این موضوع تأثیری در تعهدات بازپرداخت کشور وام گیرنده ندارد و شهروندان این کشورها مجبور به بازپرداخت وام از طریق پرداخت مالیات به دولت هستند، این موضوع همانند سایر فجایع بشری زندگی مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد، به رفاه اجتماعی ضربه می‌زند و باعث خسارات اقتصادی می‌شود.
در پنل ارائه شده مشکلات کلیدی موجود، مثال‌هایی از آن‌ها و راهکارهای پیشنهادی بیان گردید که با استقبال بسیار خوب مدیران فدراسیون، نماینده بانک توسعه اسلامی و سایر شرکت کنندگان در همایش قرار گرفت و به همین جهت پس از اتمام همایش مذکور فدراسیون طی نامه‌ای از شرکت مهندسی مشاور طوس آب و مدیر عامل محترم این شرکت جناب آقای دکتر نی ریزی به خاطر حمایت از حضور نماینده شرکت، سرکار خانم مهندس شریفیان به عنوان یکی از سخنرانان کنفرانس و کیفیت بالای سخنرانی ارائه شده قدردانی نمودند.