• طرح سد مخزني بيدواز اسفراين
  طرح سد مخزني بيدواز اسفراين
 • طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
  طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)

مدیریت و فناوری اطلاعات

مدیریت و فناوری اطلاعات
17 آبان 1401

استقرار نظام مدیریت فرایند و پیاده سازی تفکر فرایندی یکی از انتخاب های اصلی مدیران و مشاوران در زمینه ارتقای بهره وری و بهبود عملیات کسب و کارها محسوب میشود. مدلهای مختلف مدیریت فرایندهای کسب و کار ارائه شده است که از جمله آن میتوان به مدل ارائه شده در تصویر 1 اشاره نمود.

از جمله ضرورتها و مزایای پیاده سازی دیدگاه فرایندی میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
استانداردسازی فعالیت‌ها و فرایندها
شناسایی موارد اتلاف و دوباره‌کاری در اقدامات و عملیات جاری سازمان
عارضه‌یابی و بهبود فعالیت ها و فرایندها
رفع مشکلات و موانع در ارتباطات بین فرایندها و واحدهای سازمان
مدیریت هزینه‌های جاری و سربار سازمان با دیدگاه فرایندی
مهندسی مجدد فرایندها و طراحی وضع مطلوب
انطباق فرایندها با اهداف راهبردی سازمان
طرحریزی نظام جامع مدیریت عملکرد سازمانی
پیاده سازی رویکردهای مدیریت ریسک، اقدام اصلاحی و بهبود مستمر
شفاف سازی شرح وظایف واحدها و پرسنل سازمان
معماری سازمانی و آمادگی سازمان جهت تحول دیجیتال
استقرار نرم افزارها و سامانه‎های الکترونیکی
انطباق فعالیت‌ها و فرایندها با نظام‌های مدیریتی (ایزو، PMBOK، تعالی سازمانی و ...)
دپارتمان مدیریت فرایند و تحلیل سیستم شرکت انگیزه نگار خاوران، تجربه اجرای پروژه های مدیریت فرایند در مجموعه های مختلف دولتی و خصوصی را دارد. موضوعات اصلی در پروژه های اجرا شده مدیریت فرایند شامل موارد زیر میشود:
اکتشاف و طبقه بندی فرایند مطابق مدلهای مرجع (PCF، ITIL و ...) و نیازهای سیستم های مدیریتی
تدوین شناسنامه های فرایند و نقشه های فرایندی
مدلسازی فرایندها (BPMN، EPC و ...) {وضع فعلی و وضع مطلوب}
شناسایی نقاط قوت و ضعف فرایندی و تجزیه و تحلیل آن
طراحی شاخصهای فرایندی و پایش آن
پیاده سازی مدیریت ریسک فرایندی
احصای نیازهای الکترونیکی سازی فرایند
توسعه و پیاده سازی سامانه اطلاعات فرایندهای کسب و کار(شامل ماژولهای شناسنامه، مستندات، ذینفعان، ریسک ها، پایش و ارزیابی و ...)
همچنین ظرفیت اجرای پروژه های مختلف فرایندکاوی براساس نرم افزارهای معتبر این حوزه نیز در شرکت انگیزه نگار خاوران اجرا شده است که از جمله اقدامات نوآورانه و پژوهش محور شرکت محسوب میشود.
در نهایت پس از پیاده سازی و استقرار نظام مدیریت فرایند، نسبت به الکترونیکی سازی فرایندها در قالب نرم افزارها و سیستم های اطلاعاتی در پروژه های مختلف اقدام شده است که از جمله میتوان به نرم افزار HSE، نرم افزار تایم شیت، نرم افزار مدیریت تامین کنندگان، نرم افزار مدیریت عملکرد، نرم افزار برنامه ریزی و کنترل تولید اشاره نمود. برخی از این نرم افزارها از ابتدا کدنویسی شده و برخی نیز برپایه نرم افزار مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPMS) توسعه یافته اند.
به منظور کسب اطلاعات بیشتر به آدرس www.angizehco.com/BPM مراجعه و یا با شماره 05137054033 تماس حاصل فرمایید.