• Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

مطالعات طرح جامع منابع آب نامتعارف استان خراسان جنوبی

مطالعات طرح جامع منابع آب نامتعارف استان خراسان جنوبی
11 آذر 1399

افزایش قابل ملاحظه نیاز آبی در بخش‌های مختلف مصرف و نواقص برنامه‌های مدیریت منابع آب، سبب برداشت بی‌رویه از پتانسیل‌های موجود در سطح استان شده است. لذا بهره‌گيري از منابع آب غیرمتعارف که عمدتاً شامل مجموعه آب‌های بازیافتی (حاصل از آب برگشتی کشاورزی یا زه‌آب‌ها، فاضلاب‌های شهری و صنعتی)، آب‌های شور و لب‌شور (سطحی و زیرزمینی) می‌باشد، به عنوان منبعي مطمئن و در دسترس در اين زمينه مورد توجه اکثر دست اندركاران و مسئولين ذيربط قرار گرفته است. در این راستا، مطالعات طرح مذکور، در مرحله اول با مطالعه تعداد 20 محدوده مطالعاتی، از اواخر شهریور ماه سال جاری، به کارفرمایی معاونت حفاظت و بهره برداری آب منطقه‌ای خراسان جنوبی، در دستور کار قرار گرفت. 
مهم‌ترین اهداف و انتظارات از طرح مطالعات جامع منابع آب نامتعارف :
. شناسایی و پتانسیل یابی حجم بالقوه منابع آب شور، لب شور و آبهای نامتعارف
. شناسایی اثرات مختلف زیست محیطی، اقتصادی-اجتماعی و بهداشتی کاربرد منابع آب نامتعارف
. سیاست گذاری برای برنامه استفاده از منابع آب شور و نامتعارف
. تدوین برنامه بهره‌برداری از منابع آب شور و نامتعارف در سطح استان خراسان جنوبی
. شناسایی راهکارهای رفع تنگناهای بهره‌برداری و اولویت‌بندی طرح‌های مطالعاتی