s
 • Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

پروژه های در دست انجام- حفاظت کیفی منابع آب
راهــنمای وضعیت پـــروژه ها

 • A : پروژه های در دست انجام
 • B : پروژه های انجام شده
 • C : پروژه های آتی
ردیف نام پروژه حوزه فعالیت مکان وضعیت پروژه
1 مطالعات و طراحی شبکه پایش کیفیت آب و آلاینده های آن در حوضه آبریز کارون حفاظت کیفی منابع آب حوضه آبریز کارون محدود به استان خوزستان A
2 تهیه گزارش ارزیابی وضعیت محیط زیست کلانشهر اصفهان (SOE)و تهیه نقشه پهنه بندی محیط زیست شهر اصفهان و ارائه راهکارهای اجرایی حفاظت کیفی منابع آب محدوده حریم شهر اصفهان A
3 حفاظت کیفی منابع آب استان کهگیلویه و بویراحمد حفاظت کیفی منابع آب استان کهگیلویه و بویراحمد شامل 11محدوده مطالعاتی A
4 حفاظت کیفی منابع آب استان زنجان حفاظت کیفی منابع آب استان زنجان شامل محدوده مطالعاتی A