• Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

تصفیه خانه فاضلاب شهر تبریز, مدول دوم

تصفیه خانه فاضلاب شهر تبریز, مدول دوم

نام پروژه: تصفیه خانه فاضلاب شهر تبریز, مدول دوم

وضعیت: پروژه های در دست انجام

حوزه فعالیت: تصفیه خانه فاضلاب

تاریخ شروع:

تاریخ اتمام:

مکان انجام: استان آذر بایجان شرقی, شهر تبریز

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی

توضیحات پروژه:

نوع خدمات: طراحی مهندسی در قالب پیمان طرح و ساخت, بهره برداری به روش EPC (مشارکت NTD)

نوع فرآیند : لجن فعال, Step feed با قابلیت حذف ازت و فسفر

جمعیت تحت پوشش : 960000 نفر

ظرفیت : 4/3 مترمکعب بر ثانیه

اجزاء طرح :

  - ایستگاه بالابر ورودی (lift station)

 - آشغالگیری

 - دانه گیری

 - ته نشینی اولیه

 - واحد بیولوژیکی و ته نشینی ثانویه

 - گندزدایی

 - تاسیسات فرآوری و تثبیت لجن