• Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

تصفيه خانه فاضلاب شهر جديد مهر صفادشت

تصفيه خانه فاضلاب شهر جديد مهر صفادشت

نام پروژه: تصفيه خانه فاضلاب شهر جديد مهر صفادشت

وضعیت: پروژه های در دست انجام

حوزه فعالیت: تصفیه خانه فاضلاب

تاریخ شروع:

تاریخ اتمام:

مکان انجام: 4 کیلومتری شهر صفادشت و حدود 10 کیلومتری شهر ملارد

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرک های غرب تهران

توضیحات پروژه:

نوع خدمات: طراحی مهندسی در قالب پیمان طرح، ساخت و بهره برداری به روشEPC

مشخصات تصفیه خانه فاضلاب

نوع فرآیند: لجن فعال هوادهی گسترده با قابلیت حذف نیتروژن 

جمعیت تحت پوشش:50/200 متر

ظرفیت تصفیه خانه: 8000m3/day

واحد های مختلف تصفیه خانه:آشغالگیر دهانه درشت، ایستگاه بالابر،آشغالگیر مکانیکی ،دانه گیری،اندازه گیری جریان،یکان بیولوژیکی، ته نشینی ثانویه،ایستگاه پمپاژ لجن برگشتی و مازاد، گندزدایی،تغلیظ ثقلی مکانیکی،ایستگاه پمپاژ لجن تغلیظ شده، آبگیری مکانیکی ، بسترهای لجن خشک کن