• Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

تصفیه خانه فاضلاب غرب تهران

تصفیه خانه فاضلاب غرب تهران

نام پروژه: تصفیه خانه فاضلاب غرب تهران

وضعیت: پروژه های در دست انجام

حوزه فعالیت: تصفیه خانه فاضلاب

تاریخ شروع:

تاریخ اتمام:

مکان انجام: غرب تهران

کارفرما: شرکت فاضلاب تهران

توضیحات پروژه:

خدمات مشاور: طراحی, تهیه اسناد مناقصه, برگزاری  مناقصه و انتخاب پیمانکار

مشخصات فنی تصفیه خانه فاضلاب :

  -نوع فرایند :لجن فعال, A2O با قابلیت حذف بیولوژیکی مواد مغذی (N &P)

  -ظرفیت نهایی تصفیه خانه : 9 M3/SEC

  -مدلاسیون : 6 مدول, هر یک به ظرفیت 525000 نفر, 1/5 M3/SEC

کاربری فاضلاب تصفیه شده : آبیاری اراضی کشاورزی با قابلیت دفع به منابع پذیرنده سطحی و یا آبخوان