• Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
  طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

تونل انتقال فاضلاب تصفیه خانه غرب تهران

تونل انتقال فاضلاب تصفیه خانه غرب تهران

نام پروژه: تونل انتقال فاضلاب تصفیه خانه غرب تهران

وضعیت: پروژه های در دست انجام

حوزه فعالیت: فاضلاب و محیط زیست

تاریخ شروع:

تاریخ اتمام:

مکان انجام: شهر تهران

کارفرما: شرکت فاضلاب تهران

توضیحات پروژه:

خدمات مشاور: طراحی پایه, تهیه اسناد مناقصه طرح و ساخت, برگزاری مناقصه

دوره مطالعات :95- 1389

نحوه تامین هزینه های اجرایی: وام بانک توسعه اسلامی

مشخصات فنی تونل:

  -جمعیت و مساحت تحت پوشش : 3150000 هزار نفر, 20000 هکتار

   -حداکثر دبی عبوری (سال 1410): 17/22 m3/sec

    -طول و قطر داخلی تونل : 3000 میلی متر, 12 کیلو متر

   -جنس تونل: سگمنت بتنی با پوشش ضد خوردگی

   -نحوه اجرا : مکانیزه, TBM سگمنت گذار

وضعیت پروژه: در حال اجرا