• Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
  طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

مطالعات ژئوتکنیک طرح ملی انتقال آب خلیج فارس به صنایع معدنی جنوب شرق کشور

مطالعات ژئوتکنیک طرح ملی انتقال آب خلیج فارس به صنایع معدنی جنوب شرق کشور

نام پروژه: مطالعات ژئوتکنیک طرح ملی انتقال آب خلیج فارس به صنایع معدنی جنوب شرق کشور

وضعیت: پروژه های انجام شده

حوزه فعالیت: ژئوتکنیک و محیط زیست

تاریخ شروع:

تاریخ اتمام:

مکان انجام: موقعیت طرح در استان های هرمزگان ،کرمان و یزد واقع می باشد. از قسمت غربی شهر بندر عباس تا مجتمع معدنی گل گهر سیرجان و از آنجا به سمت معادن مس سرچشمه و در ادامه یک انشعاب به سمت مجتمع معدنی چادرملو

کارفرما: شرکت تامین وانتقال آب خلیج فارس wasco

توضیحات پروژه:

هدف طرح: هدف عمده طرح تامین بخشی از نیاز آبی فعلی و طرح های توسعه ای شرکت معدنی وصنعتی گل گهر ،شرکت مس سرچشمه و شرکت معدنی وصنعتی چادرملو می باشد.
نوع عملیات: حفاری 720 چاهک دستی در مسیر خط انتقال و حفاری 30 چاهک دستی اکتشافی جهت شناسائی منابع قرضه، همچنین 1100متر حفاری گمانه ماشینی در ایستگاه های پمپاژ و مخازن بین راهی و انجام آزمایشات صحرائی و آزمایشگاهی
مشخصات کلی طرح:
    - خط انتقال آب به طول 720 کیلومتر
    - 15 ایستگاه پمپاژ و مخازن تعادلی
مدت زمان انجام پروژه : 36 هفته