• طرح سد مخزني بيدواز اسفراين
  طرح سد مخزني بيدواز اسفراين
 • طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
  طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)

تصفیه خانه فاضلاب شهر رشت

تصفیه خانه فاضلاب شهر رشت

نام پروژه: تصفیه خانه فاضلاب شهر رشت

وضعیت: پروژه های در دست انجام

حوزه فعالیت: تصفیه خانه فاضلاب

تاریخ شروع:

تاریخ اتمام:

مکان انجام: استان گیلان، شهر رشت

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان گیلان

توضیحات پروژه:

نوع خدمات: طراحی و نظارت بر اجرا

دوره طرح: 1405-1384

جمعیت ابتدا: 521000 نفر(سال 1384)

جمعیت انتها: 956600 نفر(سال 1405)

ظرفیت کل تصفیه خانه های غیرمتمرکز فاضلاب شهر رشت 200000m3/day با جمعیت تحت پوشش 956600 نفر

مشخصات تصفیه خانه فاضلاب اصلی شهر رشت:

نوع فرآیند: لجن فعال، به روش A2O BNR

ظرفیت تصفیه خانه: مدول اول به ظرفیت 63000m3/day جمعیت تحت پوشش 300000نفر- قابل توسعه تا ظرفیت 90000m3/day جمعیت تحت پوشش 430000 نفر افزایش ظرفیت مورد نیاز جهت تصفیه فاضلاب خام تولیدی در شهر رشت تا سطح 110000m3/dayجمعیت تحت پوشش 526600نفر در قالب ایجاد تصفیه خانه های غیر متمرکز خواهد بود.

واحد های مختلف تصفیه خانه: آشغالگیر دستی،ایستگاه پمپاژ ورودی، آشغالگیر مکانیکی، چربی و دانه گیری، ته نشینی اولیه، ایستگاه پمپاژ میانی، تانک بیولوژیکی، ته نشینی نهایی،گند زدایی، اختلاط لجن، تغلیظ لجن، هاضم،آبگیری لجن

وضعیت پروژه: مدول اول به ظرفیت 63000m3/day در مدار بهره برداری است.عملیات ارتقاء، بازسازی و توسعه مدول اول برای ظرفیت 63000m3/day بروش طرح و ساخت (EPC) و تحت نظارت این مشاور در دست اقدام می باشد.