• Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

طرح تصفیه خانه آب شهر بجنورد

طرح تصفیه خانه آب شهر بجنورد

نام پروژه: طرح تصفیه خانه آب شهر بجنورد

وضعیت: پروژه های انجام شده

حوزه فعالیت: تصفیه خانه آب

تاریخ شروع:

تاریخ اتمام:

مکان انجام: حدود 12 کیلومتری جاده بجنورد – تهران

کارفرما: شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی

توضیحات پروژه:

هدف اجرای طرح : تصفیه و انتقال 950lit/sec آب از مخزن سد شیرین دره جهت تأمین بخشی از آب شرب شهر بجنورد
نوع خدمات : مطالعات و نظارت بر اجرا
ظرفیت نهایی : 950lit/sec
محل تأمین آب : مخزن سد شیرین دره
روش تصفیه : پیش تصفیه (میکرو استرینر) ،سختی گیری به روش راکتور دانه ای، زلال ساز پولساتور ،فیلتر آکازورV یکطرفه،کلرزنی
وضعیت پروژه: در حال بهره برداری